Boork på hal is

Återigen så försöker en idrottsledare förklara komplicerade psykologiska komponenter med hemmasnickrade teorier. Låt oss vända på resonemanget och göra antagandet att landslaget fått munkavel av ledning. Spelarna hade då ändå levt med flyktingkatastrofen precis som alla andra och hur bra hade de då kunnat fokusera? Om detta vet Boork inget men ges ändå utrymme att skapa en sanning som till och med Aftonbladet plockar upp. Fokusering är mer komplicerat än några uttalande och 250k. Jag önskar nu att L Boork fokuserar på ishockey och låter människor med kompetens förklara psykologin. Det stora övergripande problemet med detta är att vetenskapsföraktet växer i samma takt som SD!

-