KBT-BASERAT ARBETE SOM HÄMTAR NÄRING FRÅN FORSKNINGEN

  

B.F. Skinner är en av de forskare som lagt grunden till det som vi idag kallar KBT (kognitiv beteendeterapi). KBT-tekniker är utmärkta verktyg för att arbeta med sig själv och andra, både professionellt och privat. Dessa tekniker är internationellt framforskade och applicerbara på människor världen över. 

 

För er som vill jobba med det som inte fungerar samt öka frekvensen av det som fungerar så har jag och mina samarbetspartners kurser och workshops anpassade för detta. Jag erbjuder tjänster till er som behöver kompetenshöja er verksamhet eller få en tankeställare kring ert arbetssätt. Tanken är att paketera forskning på ett sätt så att även de utan forskningsbakgrund skall ha ett stort utbyte. Målet är också att allt arbete skall präglas av högt instruktionsvärde. Det innebär att ni skall få nya användbara verktyg med er då vi skiljs åt. Ett ytterligare mål är att det skall vara intressant och roligt att lyssna till. Arbetet anpassas efter era önskemål och är något vi kan processa fram.

 

Text & illustration: Johan Waara