EBERHARD HAR BÅDE FEL OCH RÄTT!

Finns det opolitisk forskning och studier som inte präglas av tyckande och tro? Att svara på den frågan skulle kräva så mycket mer än denna lilla text och det har redan skrivits hur mycket som helst kring ämnet så jag undviker djupdykning. Men jag tror vi iaf kan vara överens om att all forskning är genomförd av människor och dessa personer är alla en del av en social kontext.
 
Under den senaste tiden har läkaren och åsiktsmaskinen David Eberhard uttryckt sina åsikter kring uppfostran av barn. Jag tänker framförallt på texten i SVT-opinion, inlägget på hans hemsida samt att han medverkade i Aron Flams utmärkta podd (Dekonstruktiv kritik). Här redovisar DE sina åsikter kring genus-, biologi- och psykologiforskning. I sina resonemang så har DE rätt avseende flera delar men faller dock några gånger på eget grepp och jag skall förklarar varför.
 
Biologi
Självklart finns det biologiska/fysiologiska skillnader mellan könen och att inte redovisa dessa är lika kontraproduktivt som att säga att det finns skillnader som inte finns. DE redogör för ett antal studier som styrker att det faktiskt finns skillnader mellan könen kopplat till exempelvis vissa lekbeteenden. Här har han helt rätt och detta är på inget sätt kontroversiellt. Sedan så är vår biologi evolutionärt utvecklad för 10000-tals år sedan (dvs innan rosa, blått, ishockey, my little pony, motorcyklar etc) vilket ger att den endast begränsat kan förklara alla beteenden idag.  Om allt handlar om namn, kort eller långt hår samt brottningslekar, ja då hamnar den tunga biologiska kopplingen långt bort. Är det sedan exempelvis frågan om huruvida pojkar inte får brottas eller flickor som inte vill måste brottas, ja då har vi en fråga om regler och påverkan som vi måste titta på vilka möjliga konsekvenser dessa kan få.
 
Psykologin och beteenden
Studier visar gång efter annan att barn påverkas högst begränsat av sina vårdnadshavare om dessa personer inte uppvisar extrema beteenden. Detta kan möjligen vara lite nedslående för föräldrar som sliter för att vara perfekta päron, men så är det! Detta är självfallet inte så konstigt då påverkan på en ung individ är enorm och vårdnadshavarna står endast för en liten del av detta brus. Sedan är det inte möjligt för ett samhälle eller den enskilde att inte påverka barn i olika riktningar hela tiden så som politisk uppfattning, religion, trender i samhället osv. Med detta sagt så kan vi lugnt sluta oss till att om en vårdnadshavare påverkar sina barn till att de vill kalla sig hen i unga år så kommer detta förmodligen inte påverka personen i framtiden för fem öre. Sedan så kommer såklart barnen påverkas mer om hen-uppfostran inte bara kommer från föräldrarna utan också från institutioner så som förskola och skola. Nästa intressanta fråga är, om hen-uppfostran påverkar dem som vuxna, ja hur påverkas de då?
 
Kunskap
Det är sannerligen en mörk tid vi är på väg in i avseende synen på kunskap. Tyckare på ledarsidor och många andra skiter högaktningsfullt i vad forskning och data visar, de driver mycket hellre en egen linje då de är politiskt troende. Några använder också forskning och data ohederligt för att driva fram sin egen tro och ge den stöd som egentligen inte finns. Att media sedan väljer att inte redovisa rön och data som möjligen inte skulle passa in är självfallet oroväckande och här lyfter DE en mycket viktig fråga.
 
Utfallsmått
Givet biologin och psykologin så måste jag ställa mig frågan vad skulle utfallsmåttet av dylikt hen-experiment vara. Skulle det vara så att måendet påverkas och att de barn som hen-uppfostras känner mer ångest, upplever utanförskap, hamnar i återkommande depressioner eller tom gör suicidförsök, ja då har DE rätt och detta måste upphöra. Men inget pekar i denna riktning och dessa barn har lika tråkigt som alla andra barn på julafton då släkten äter och de vill ha sina julklappar. Detta ger att DE hamnar på samma planhalva som de han kritiserar dvs han tycker att det känns fel och vill göra annorlunda. Vi vet väldigt lite om hen-uppfostran som kanske t.o.m. bara är snömos och då är upprördheten hos många lite underhållande. För att få veta hur det ligger till med denna fråga så måste nu forskarvärlden göra kontrollerade stora studier, vilket inte borde vara skitsvårt med tanke på att vi idag har barn som uppfostras på flera sätt, däribland hen-uppfostran. Är det vidare så att olika uppfostringsstilar hindrar barn från att brottas, uttrycka sina känslor eller ungdomar att onanera ja då får vi såklart även titta på hur detta påverkar deras mående i stunden och på lång sikt.
 
Min högst personliga uppfattning är att alla skall få göra som de vill då det kommer till uppfostran. Om någon önskar uppfostra sina barn till katoliker och om grannen vill att barnen skall bli socialister samt att den tredje vill koppla på en hen-uppfostran så måste de så få göra. Detta är ett liberalt samhälles grundpelare vilket jag anser att vi skall värna om. Sedan har såklart alla har rätt att tycka som de vill och ha åsikter om det nästan religiösa kring hen-uppfostran. Men dessa uppfattningar är ett tyckande och inget som vi idag kan säga bu eller bä om avseende forskningsläget. För egen del har jag valt att uppfostra mina barn som pojke och flickor med rosa och blått rum. Jag har dock i sann liberal anda låtit barnen välja själva hela tiden och därmed begränsat försökt styra dem. Detta gäller såklart inte bara val av färg på väggarna utan i många olika vägval, stora som små. Någon skulle därför kunna säga att jag tillhör samma trosinriktning som DE…

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln