2014 > 05

Jag måste verkligen hålla med den mästerliga vetenskapsbloggare Emma Frans om att det är så jävla skönt när forskning visar på det man hade hoppats. Anledning till att jag nu jublar är att det förhåller sig så att internationella studier visar att ju mer jämställda vi är desto bättre sex har vi. Någon ställer sig då direkt frågan: vad är bra sex? Mitt första raljanta svar blir då, ”vet du inte det!” Mitt något mer nyanserad svar blir att det mäts med intervjuer och självskattning avseende lust, njutning, glädje, m.m. Men det var inte bara kvalitén som påverkades positivt utan även mängden. Att nu forskning pekar åt detta håll är självfallet mycket glädjande och ger stöd åt fortsatt arbete för jämställdhet, inte minst för alla som önskar bra/mer liggande. Så här i tider av Österrikisk triumf så skall det kanske tilläggas att just Österrikarna var mest nöjda med sitt liggande. Allt detta sammantaget kanske är något att funder kring under detta supervalår, dvs nästa gång ni hör någon prata om ekonomi så blir det räkna av men om någon pratar jämställhet så blir det åka av. Allt eftersom jämställda har bättre sex!

Läs hela inlägget »

Jag har precis som många andra svårt att förhålla mig till vissa företeelser i samhället utan att bli upprörd, det har om inte annat tidigare inlägg visat. Den senaste tidens händelse har gjort mig fullkomligt övertygad om att det på inget sätt finns någon objektiv sanning som kan beskrivas lika av samtliga inblandade. Detta gäller såväl inom världspolitiken och rikspolitiken så som på lokal nivå nära mig själv. Samtliga inblandade besmittar företeelser och beteenden med sina egna känslor. Historierevisionism verkar också bli en produkt av detta och inom kort så brottas man med hur man ser på enstaka fraser eller dokument som har funnits/sagts alternativ inte har funnits eller sagts. Som betraktare så blir det spännande att följa detta samt försöka se någon objektivet någonstans. Ju närmre man befinner sig händelsen ju svårare blir det även för en själv eftersom man då blir emotionellt engagerad. Riktigt turbulent blir det då läger bildas och olika beskrivningar vinner mark på den ena eller andra sidan. Gruppsykologiskt så är detta helt i linje med forskningen som ju gång efter annan visat på hur skönt det är för en grupp att få definiera sig genom avstånd från andra.
      Man kan å andra sidan fråga sig vad som skulle hända om vi inte länkade känslor till våra beslut eller våra omvärldsanalyser. Vi skulle förmodligen bli mer sakliga och mindre störda, men vi skulle självfallet även bli sjukt ointressanta. Så det bästa för alla är nog kanske att vi låter känslor störa det vi tänker göra!

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter