2014 > 11

Inte sällan så får jag frågan ”är Lydias skola bra?” av vänner och bekanta. Flera multipla frågeställningar väcks då i mitt huvud för jag inte vet hur jag förväntas utvärdera skolan. Lydias trivs och lärarna är engagerade så jag brukar såklart svara ”bra”, men alltid med tillägget ”tror jag”. För mig är det egentligen inte en gåta hur man skall utvärdera skolan däremot så är den stora gåtan vad man vill att skolan skall ägna tid och kraft åt. Vi vet ungefär vad vi mäter men inte vad ”bra” data borde visa. Skall man prata om utbildning så måste man sålunda studera flera olika utfallsmått. Någon form av grundläggande läs- och skrivkunskaper kan nog alla vara överens om är bra men därefter så känns allt mer oklart. Frågan borde kanske vara omvänd vilka produkter är det vi önskar att utbildningsfabriken skall spotta ut. Önskar vi att rabblakunskaper i likhet med kungalängder så bör frågan väckas vad man har för nytta av detta 2014 då allt snabbt går att googla fram. Någon drar direkt fram men redan Linne sa något i stil med om man inte känner tingens namn så är kunskapen värdelös (ni kan ju googla själva om ni vill veta mer exakt vad han sa). Men det var på 1700-talet då man åkte droska till Uppsala där den samlade kunskapen i Sverige fanns. Ibland hör man snack om att vi måste kunna konkurrera på den globala marknaden. Frågan uppstår då återigen vilka kunskaper har varit viktiga för Nobel, Alfa Laval, IKEA, HM samt nyckelpersoner inom det svenska musikundret. Om skolan skall alstra beteenden som ovan företag och personer har haft nytta av så kanske tid skall läggas på och innovationsövningar, kreativitet, presentationsteknik, kommunikationsteknik, start eget m.m. Samtliga av ovan problem anser jag såklart även finns inom mitt eget arbete vid universitetet, dvs vilka produkter skall vi spotta ut. En sak känns i alla fall som helt nödvändig 2014 och det är att man tidigt utbildar barn i kritiskt tänkande och källkritik så att de inte växer upp och bara pratar om ”hemma på våran gata i stan”. I dagens enorma brus så måste alla människor kunna sila och utvärdera den information som de matas med dygnets alla vakna timmar. Så tills vidare så bör vi säga ”Fuck Pisa-utredningen” som bara tenderar att låsa ramarna för våra diskussioner.


Vidare så finns det en överhängande risk att vi skuldbelägger lärare och annan personal inom skolan, men detta ber jag att få återkomma kring.
Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter