2015 > 10

Vi står för en gigantisk utmaning och den består i att vi inte vet hur vi skall integrera alla de förvirrade vita män (samt ett antal kvinnor) som helt missat att året är 2015. Dessa personer bor oftast i mindre städer i slitna kåkar. Kännetecknande för de som bor i dessa kåkstäder är att utanförskapet är enormt och gemenskapen med många andra medborgare är i det närmaste obefintlig. Vidare så är utbildningsnivån låg och det finns hos vissa språksvårigheter samt kunskapsluckor avseende matemaik vilket ger att de får svårt att förkovra sig i större samt svårare textmassor eller för all del statistik. Dessa personer samlas runt jaktlagets lägereld och berättar historier från förr då alla var vänner och det fanns mer jobb än kottar i skogen. En konservativ drömvärld målas och den upprepas så ofta att den blir till en sanning. Liknande lägereldar finns i den digitala miljön och där dold bakom anonymitet så kan hen ta i lite extra och hälla bensin på de lågar som inte brinner tillräckligt kraftigt. Deras dåliga utbildningsnivå ger också att de avfärdar, för dem, komplicerade forskningsrön och istället så får de fakta och sina sanningar från olika webbplatser. Rädslan för främmande företeelser så som personer med annan etnisk bakgrund, obekanta kulturyttringar, HBTQ-personer etc alstrar en annan emotion, nämligen ilska. Behavioristiskt samt social- och gruppsykologiskt så kan detta förklaras på flera sätt. Dels så blir de ensamma och förvirrade personerna förstärkta av varandra vilket exempelvis stärker beteendet att näthata. Vidare så blir hen någon i gruppen och helt plötsligt så finns de i ett sammanhang. Betänk att även Anton Lundin Pettersson har varit en liten krabat med ärtrör, smatterband och drömmar. Det måste alltså å det snaraste tas krafttag för att införliva dessa personer i det moderna samhället och detta mina vänner är integrationens största utmaning.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Etiketter